Giới thiệu chung

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.

Chi tiết
Đối tượng thẩm định

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác....

Chi tiết
Phương pháp thẩm định

Các phương pháp thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Phương pháp thu nhập, Phương pháp chi phí, Phương pháp lợi nhuận...

Chi tiết
Mục đích thẩm định

Các mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Mua bán, chuyển nhượng tài sản, Cổ phần hóa, mua bán, sáp nhận doanh nghiệp (M&A)...

Chi tiết
Hồ sơ thẩm định

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng...

Chi tiết
THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Với đội ngũ thẩm định viên, chuyên viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong việc xác định giá trị dây chuyền máy móc thiết bị, thiết bị chuyên dùng, phương tiện vận tải

Chi tiết
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Nhu cầu thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ mục đích M&A ngày càng nhiều đặc biệt là trong xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay

Chi tiết
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Có rất nhiều nghiên cứu để đo lường phần đóng góp của thương hiệu vào giá trị của cổ đông, trong đó thành công nhất phải kể đến cuộc nghiên cứu “Những thương hiệu mạnh nhất toàn cầu” của Interbrand.

Chi tiết

Hỗ trợ tư vấn

Ms Na:

phone 0969739968

Phòng KD:

phone (08) 6682 9775

Tin tức nổi bật

Thông tin tuyển dụng